Merkezi Saat Sistemleri

Merkezi Saat Sistemleri

HASSAS ZAMANLAMA VE SENKRONİZASYON SİSTEMLERİ


Zamanla ilgili profesyonel uygulamalarda, hangi saatin diğer tüm saatler için referans olarak kullanılacağını belirlemeli ve zamanın referans saatten diğer tüm saatlere nasıl aktarılacağını anlamalısınız. Çözüm, özel bir zamanlama referans saati veya ana saattir. Ana saatin doğruluğunun bir başkasına, köle veya ikincil saate aktarıldığı yöntem senkronizasyon olarak bilinir.


Hassas zamanlama için çeşitli tipte ana saatler, senkronizasyon saatleri ve ana saat sistemleri, bir çok profesyonel sistemin ihtiyaç duyduğu önemli bir gereksimdir.


Tipik olarak, doğru zamanın sağlanması için senkronizasyon için GPS uydu sinyalleri kullanılır, ancak yerel atom saatleri gibi başka referanslar kullanılabilir.


Merkezi saat, bir ağdaki ikincil saatlere zaman senkronizasyon sinyalleri sağlayan elektronik bir cihaz olup GPS, GLONASS, Galileo vb bir kesin zaman kaynağından beslenmek suretiyle doğru saat bilgisinin devamlılığını sağlar.

Ana saat sistemleri, havacılık ve savunma, yayıncılık, radyo ve telekom, ağ sistemleri, finansal hizmetler, acil durum operasyonları, çağrı merkezleri ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda ve endüstrilerde kullanılır.


Ana saatler, zamanlama referanslarının kaynağında da farklılık gösterebilir. Bir ana saatin serbest çalışan olması ve senkronize edilmemesi ya da en azından sürekli veya düzenli olarak harici bir referansla karşılaştırılması nadir görülen bir durumdur. Bu nedenle, tüm ana saat sistemlerinin temel özelliği, kesin zamanlama referans sinyallerini giriş olarak kabul etmeleridir. 


Merkezi Saat Sistemlerinin Yaygın Kullanım Alanları


Ana saatler, herhangi bir ağdaki tüm zaman tutma işlevlerine kesin sinyaller verir ve Yasal Olarak İzlenebilir Zaman sağlar.


  • Yanıt sürelerini iyileştirmek ve yasal anlaşmazlıkları çözmek için 911 tipi acil durum olaylarını kaydetmek için kullanılır.
  • Dijital yayın sistemleri, kablosuz iletimlerin güvenilirliğini sağlamak için frekansı ve zamanı hizalayabilmek için ana saatlere dayanır.
  • Askeri C4ISR platformlarının (radar, satcom, simülasyon, elektronik savaş) hassasiyeti doğru zamanlamayı gerektirir.
  • Telemetri ve uçuş test sistemleri, ancak tüm sistemin tam olarak senkronize edilmesi durumunda sensör ve diğer verileri ilişkilendirebilir.
  • Ticari kuruluşlar NTP Sunucularını, kayıtların doğruluğu, sorun giderme, güvenlik ve zamana duyarlı uygulamaların son derece yüksek doğruluk seviyelerine ulaşmasını sağlamak için kullanırlar.


Master Clocks

Merkezi Saatler

NTP and PTP Servers

NTP ve PTP Sunucuları

Time Code Generators

Timecode Jeneratörleri

Multi-Color Clocks

Çok Renkli Saatler

Time Zone Clocks

Timecode Saatleri

Digital Clocks

Dijital Saatler

Analog Clocks

Analog Saatler

Digital-Analog Clocks

Dijital-Analog Saatler

Count Controller

Sayım Denetleyicileri

Dual-Channel Production Timer

İki Kanallı Prodüksiyon Sayıcısı

Distribution Amplifiers

Dağıtım Yükselteçleri

PC Cards

Bilgisayar (PC) Kartları

Sequence of Events Recorders

Olay Kayıt Sekansları

Time Code Switcher

Timecode Anahtarlayıcılar

Software

Yazılımlar