Sürekli Eğitimde Profesyonel Video Streaming ve Kayıt Çözümleri

Sürekli Eğitimde Profesyonel Video Streaming ve Kayıt Çözümleri

Lecture capture at Ivy League school

Sürekli eğitim programları için profesyonel video yayın (streaming) ve kayıt çözümleri

Kampüs duvarlarının ötesinden derslere erişim veya eğitim gelirlerini artırmak için birçok eğitim kurumu, online sürekli eğitim programlarına yöneliyor. Bu platformlar sadece örgün eğitim ve öğretime yönelik değil, aynı zamanda birçok sektörden profesyonellerin kendini geliştirmek amacıyla aldığı kurslar için kuruluyor. Bu programları rekabetçi tutmak ve kullanıcılarına en yüksek değeri sunmak için okulların kaliteli çekim, yayın ve kayıt çözümlerine ihtiyacı var. Eğitim kurumlarını yüksek kaliteli ve markalaşmaya yardımcı sürekli eğitim kursları oluşturmak üzere güçlendiren ders kayıt ve yayın çözümleri günümüzde önemli görevler üstlenmektedir.

Neden dersleri kaydediyoruz?

Öğrencilere istedikleri seçenekleri sağlayın.

Öğrencilerin dersleri tekrar etmelerine izin verin. Böylece başarılı olmak için ihtiyaç duydukları materyali dikkatlice gözden geçirebilecekler.


Öğrenciler değişik derecelerde beceri ve doğrulukla not alırlar.

Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada öğrencilerin %78'i dersleri tekrar izlemenin sınıf materyallerinin kalıcılığını arttırmaya yardımcı olacağını düşündüğünü, %76'sı test notlarına olumlu katkı sağlayacağını ve %93’ü ise bu sayede dersi kaçırması durumunda derslerden geri kalmamak istediğini belirtti.


Bazı durumlarda, ders seçimi için öğrenciler bir takım ön koşulları yerine getirmek ya da dersleri tekrar etmek için ders kayıtlarından yararlanabilir.

Bütçe kısıtlamaları veya fakülte kesintileri nedeniyle gerekli dersler her dönem sunulmamaktadır.

Emekli olan profesörlerin ders kayıtlarından veya misafir öğretmenlerin derslerinden eğitim kurumları sürekli istifade etmek isteyebilir.

Yazılım tabanlı sistemler kullanarak yapılan kayıtlar standart bir bilgisayarda veya bir mobil cihazda yapılabildiğinden dersler bir konferans salonunda, bir ofiste hatta bir hastanede gerçekleştirilebilir. Profesörler, araştırma yapmaya devam ederken ders vermeye devam etme esnekliğine sahiptir.

Mesela sadece güz döneminde sunulan dersler, artık yurtdışında okuyan öğrenciler için yıl boyunca da sunulabilir.


Öğrencileri okulda tutun

Öğrencilerin katılamadıkları dersleri görmelerine, anlamadıkları dersleri tekrarlamalarına veya öğrendiklerini kuvvetlendirmek için ihtiyaç duydukları dersleri gözden geçirmelerine izin verin. Derslerinizi yayınlamak ve kaydetmek, öğrencilerin geride kalmasını önler.


Bazı durumlarda, hastalığın veya ailenin acil durumundan dolayı öğrencinin normal programı kesintiye uğrayabilir. Bir öğrenci ne kadar çok ders kaçırıyorsa, bir sınıfı bırakma ve hatta programdan çıkma olasılığı o kadar yüksek olur. Bırakılan dersler bir sonraki akademik yıla kadar sunulmayabilir, öğrenciyi daha da geride bırakır ve eğitim maliyetlerini yükseltir.


Geleneksel olmayan öğrencileri cezbetmek

Dersleri kaydetmeyi ve görüntülemeyi basitleştirerek, öğrencilere ne zaman ve nerede olurlarsa olsunlar “sanal olarak” bile olsa derse katılmalarını sağlayabilirsiniz. Geleneksel olmayan öğrenciler, kampüste yaşayan öğrencilerle aynı materyale ve içeriğe erişebilirler.


Geleneksel olmayan birçok öğrenci için yerinde derslere katılmak zor olabilir. Bazıları fiziksel zorluklar yaşıyor, bir nedenle veya bir süreliğine yer değiştiremiyor, seyahat edemiyor ya da ders saatleri içerisinde çalışmak zorunda olabilir.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurmak kolaylaştıkça, kampüsten uzakta, hatta yurtdışında yaşayan öğrenciler eğitimlerini ilerletmekle ilgilenebilirler. Bu sadece bir dönem boyunca yurtdışında okuyan öğrenciler için değil, aynı zamanda sürekli olarak yabancı bir ülkede yaşayan öğrenciler için de geçerlidir. Örneğin silahlı kuvvetlerdeki erkekler ve kadınlar, eğitimlerini uzaktan sürdürmekle ilgilenebilir, ancak dersi ne zaman veya nerede izleyebilecekleri konusunda kısıtlı olmak istemezler.


Öğrencilerin birlikte çalışabilmesi için seçeneklerini artırın

Ders materyallerini coğrafi sınırlar aşarak paylaşmanın bir yolunu sağlamak, fakültenin bir sınıfta işbirliği yapmasını ve öğrencilerin bu işbirliğinden faydalanmasını kolaylaştırır.


Bazı durumlarda, bir öğrenci kendi eğitim ortamında sunulmayan; ancak üniversitenin başka bir kampüsünde veya farklı bir akademik topluluk içinde mevcut olabilecek bir dersi almak isteyebilir.

Farklı kampüslerden, mekanlardan ve hatta üniversitelerden eğitimciler ortaklaşa bir öğretim ortamı sağlamak için derslerin aralarında bölündüğü sınıfları geliştirebilir ve sunabilirler.


Students